ต้นทุเรียน (หมอนทอง)
อิศราภรณ์ สุขาทิพย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ( ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช)
ต้นมะนาว
อิศราภรณ์ สุขาทิพย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ( ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช)
มะยงชิด
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
มะยงชิด มะม่วง ขนุน ชมพู่ทับทิมจันทร์
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
ต้นหม่อน
นางมณิภา ณ ตะกั่วทุ่ง (นางมณิภา ณ ตะกั่วทุ่ง)
ต้นหม่อน
กมลรัตน์ มุกดา (aom)
สะตอ
กมลรัตน์ มุกดา (aom)
มะยงชิด มะนาว มะม่วง ขนุน ชมพู่
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
มะยงชิด
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
มะยงชิด มะม่วง ขนุน
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
มะยงชิด ขนุน มะม่วง
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)
มะยงชิด
ธนพร จันทวาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครยายก)

ดูต้นไม้ทั้งหมด