มะละกอ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย)
มะละกอ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย)
อโวคาโด
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย)
ต้นมะพร้าว
คงเดช ช่วงไธสง (คงเดช)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
ต้นมะขาม
คงเดช ช่วงไธสง (คงเดช)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
ขนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม (สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม)
มะคาเดเมีย
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย)

ดูต้นไม้ทั้งหมด