ชำมะเลียง
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
มะนาว
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
มะไฟ
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
ฝรั่ง
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
มะขามเปรี้ยว
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
มะขามเปรี้ยว
ศรัณญา ชุ่มชื่น (ศรัณญา)
มะพร้าว
Saichol Phuangkhammee (NooNa nana)
มะม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี (สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์)
มะม่วง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร)
มะม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี (สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์)
ชมพู่
ทิพอาภา ทับศึก (Tiparpa)
มะนาว
ทิพอาภา ทับศึก (Tiparpa)

ดูต้นไม้ทั้งหมด