มะพร้าว กล้วยน้ำว้า ลำไย
mueang lampang (Kaset_mueanglampang)
มะม่วง มะนาว มะปราง
mueang lampang (Kaset_mueanglampang)
1000
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
ลำไยอีดอ
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
ลำไยอีดอ
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
มะยงชิด
สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา (นายซูลกอร์นัยน์ มะลี)
ลำไยอีดอ
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
ลำไยอีดอ
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
มะม่วง
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
ลำไยอีดอ
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)
มะมุด
สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา (นายซูลกอร์นัยน์ มะลี)
มะม่วง
สนง.กษอ. ป่าซาง (สนง.กษอ.ป่าซาง)

ดูต้นไม้ทั้งหมด