ต้นมะพร้าว
จักรกฤษ เมฆพัฒน์ (จักรกฤษ เมฆพัฒน์)
ไม้ผลยืนต้น
สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง)
มังคุด
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
อินทผลัม
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
ทุเรียน
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
มะยงชิด
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
มะม่วง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
ลำใย
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
เงาะ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
มะพร้าว
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
มะพร้าว
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)
อโวคาโด้
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (สกย.จ.เชียงราย)

ดูต้นไม้ทั้งหมด