ชมพู่
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
มะม่วง
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
ต้นหมากแดง
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
ต้นมะขาม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สตส.กาญจนบุรี (cadkanchanaburi)
ลิ้นจี่
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
ต้นหว้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สตส.กาญจนบุรี (cadkanchanaburi)
ต้นสัก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สตส.กาญจนบุรี (cadkanchanaburi)
มะนาว
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
ทุเรียนหมอนทอง
ภาวดี เจริญไทย (ภาวดี)
ต้นละมุด
บุญล้อม สุทธิประภา (boonlom.08yam@hotmail.com)
มะนาว
นางสาวสุภาภรณ์ คงฉิม (นางสาวสุภาภรณ์ คงฉิม)
ต้นลิ้นจี่
บุญล้อม สุทธิประภา (boonlom.08yam@hotmail.com)

ดูต้นไม้ทั้งหมด