น้อยหน่า มะม่วง มะนาว กล้วย พยุง กระท้อน
สำนักงานเกษตร อำเภอนครหลวง (สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อย.)
แค
Kamonlapa Deepachoo (peer)
แค
Kamonlapa Deepachoo (peer)
ลิ้นจี่
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (พนิดา)
ชมพู่มะเหมี่ยว
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (พนิดา)
มะม่วงแก้วขมิ้น
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (พนิดา)
ทุเรียนเทศ
สุภาวดี ช่วยพินิจ (Aoy.supavadee)
ลำไย
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (พนิดา)
พญาไม้
สุภาวดี ช่วยพินิจ (Aoy.supavadee)
ต้นขนุน
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ (บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)
ต้นอินทผาลัมเล็ก
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ (บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)
มะม่วง
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ (บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)

ดูต้นไม้ทั้งหมด