หยก
พชรพล บุณยโชติมา (ดิว)
สะเดาเทียม
พรรณี ราชแดหวา (พรรณี ราชแดหวา)
คะน้าพันปี
พรรณี ราชแดหวา (พรรณี ราชแดหวา)
หลุมพอ
พรรณี ราชแดหวา (พรรณี ราชแดหวา)
งาช้างแคระ
พชรพล บุณยโชติมา (ดิว)
โกศล
Noppamet Somphanchan (Noppamet Somphanchan)
ขี้เหล็ก
Kanpidcha Deephai (Kanpidcha Deephai)
พลูด่าง
Aitthiphon Prommetta (Aitthiphon Prommetta)
แคตตัส
Pc Pc (Pc Pc)
มะเขือยาว
Sureerat Yuyen (Sureerat Yuyen)
ตะไคร้
(nongyao123)
ปาล์มน้ำมัน
เธียรชัย พิชัยรัตน์ (สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา)

ดูต้นไม้ทั้งหมด