พุดซ้อน
มาริสา โพธิ์ทอง (มาริสา)
จาน
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
อินทะนิล
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
กางของ(ปีบ)
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
อินทนิลน้ำ
Chaiya Klaiklueng (Chaiya Klaiklueng)
มะม่วง
Tae Thalangsuk (Tae Thalangsuk)
ตาลโตนด
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
ยางนา
วิทวัฒน์ สินธุรักษ์ (วิทวัฒน์ สินธุรักษ์)
ต้นมะม่วง
หมูน้อย' สองพยางค์ (หมูน้อย' สองพยางค์)
พะยอม
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
ต้นหม่อน
Waraporn Heamnontong (Waraporn Heamnontong)
ต้นพริก
Duengsuda Maneerut (Duengsuda Maneerut)

ดูต้นไม้ทั้งหมด