มะม่วง
สนง.เกษตรอำเภอเมือง พิษณุโลก (สนง.เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก)
มะม่วง
สนง.เกษตรอำเภอเมือง พิษณุโลก (สนง.เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก)
น้อนหน่า
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (kudrung_doae)
มะม่วง
พจนี ฤทธิกุล (donchan)
หม่อนกินผล มัลเบอรี่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี)
เทพา
นวพรรณ ผลดี (nawapan)
มะละกอ
นวพรรณ ผลดี (nawapan)
เงาะ
หมู่5บางหิน สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ (หมู่5บางหินสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์)
ทุเรียนหมอนทอง
หมู่5บางหิน สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ (หมู่5บางหินสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์)
มะพร้าว
หมู่5บางหิน สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ (หมู่5บางหินสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์)
มะพร้าว
หมู่5บางหิน สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ (หมู่5บางหินสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์)
ทุเรียน
หมู่5บางหิน สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ (หมู่5บางหินสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์)

ดูต้นไม้ทั้งหมด