จันทร์ผา
ชื่อ ตอง จบป๊ะ (ชื่อ ตอง จบป๊ะ)
ต้นจันผา
รุ่นน้อง ฯ. (รุ่นน้อง ฯ.)
ต้นนนทรี
Chuthima Vee (Chuthima Vee)
ไผ่รวก
ฟา' ลีมม'ม (ฟา' ลีมม'ม)
ต้นกล้าโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ทะเลหมอก สายฟ้า ฝนซา กล้วยไม้ป่า (ทะเลหมอก สายฟ้า ฝนซา กล้วยไม้ป่า)
พิกุน
ฟา' ลีมม'ม (ฟา' ลีมม'ม)
พยุง
Chuthima Vee (Chuthima Vee)
ต้นจันผา
ฟา' ลีมม'ม (ฟา' ลีมม'ม)
ต้นกล้วย
Anukun Muannuk (Anukun Muannuk)
พิกุล
Chuthima Vee (Chuthima Vee)
จันผา
Chuthima Vee (Chuthima Vee)
พะยูง
Anukun Muannuk (Anukun Muannuk)

ดูต้นไม้ทั้งหมด