ผักเฮือด ผักเลีบ ผักฮี๊ ผัผไฮ
Tri Phakawat (Tri)
มะละกอ
Tri Phakawat (Tri)
มะขามยักษ์
Tri Phakawat (Tri)
สัมโอทับทิมสยาม, ทองดี
Tri Phakawat (Tri)
ส้มป่อย
Tri Phakawat (Tri)
ขนุน
Tri Phakawat (Tri)
เบิร์ด
Tri Phakawat (Tri)
ดาหลาแดง
Tri Phakawat (Tri)
ลำใยอีดอ
Tri Phakawat (Tri)
โกศล
Tri Phakawat (Tri)
กล้วยน้ำว้าพระราชทาน
Tri Phakawat (Tri)
แคขาว
Tri Phakawat (Tri)

ดูต้นไม้ทั้งหมด